Geen kantine 21-11

In verband met de voorbereidingen op de 2e kamer verkiezingen zal de kantine dinsdag 21-11 niet beschikbaar zijn voor ons. Hiermee vervalt helaas ook de huldiging van de periodekampioenen.